WhatsApp Image 2021-01-12 at 21.42.11.jp

Başak Kaledibi

Klinik Psikolog, Psikoterapist

İstanbul Okan Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nü bitirmiştir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.

Prof. Dr. İbrahim H. Diken’den “Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) 1 ve 2” eğitimlerini almıştır.

Prof. Dr. İbrahim H. Diken ve Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ’ dan “Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği (GOBDÖ- TV)” eğitimini almıştır.

Prof Dr. İbrahim H. DİKEN ve Doç. Dr. Veysel AKSOY’dan “İVO Otizm Değerlendirme Seti (İVO- ODS)” eğitimini almıştır.

Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR’dan “Cinsel Gelişim, Mahremiyet Eğitimi ve OSB Olan Çocukları İstismardan Koruma” eğitimi almıştır.

Doç. Dr. Özlem DİKEN’den “Ebeveyn Davranış Değerlendirme Ölçeği (EDDÖ)- Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ)” eğitimini almıştır.

Prof. Dr. Binyamin BiİRKAN’dan “Otizm ABA Başlangıç Düzeyi Uygulayıcı Eğitimi ve Otizm ABA Orta Düzey Uygulayıcı Eğitimi” almış, süpervizyon eğitimi devam etmektedir.

Prof. Dr. Binyamin BiİRKAN’dan “PLAY Uygulayıcı Eğitimi” almıştır.

Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ’ dan “Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocuklarda Motor Öğrenme ve Müdahale” eğitimini almıştır.

Öğr. Üyesi Ali KAYMAK’ dan “Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocukların Ailelerine Yönelik Aile Eğitimini Programlama ve Uygulama” eğitimini almıştır.

Sezgin Kartal’dan “Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı” almış ve Sezgin Kartal’dan “Özel Gereksinimli Bireylerin Kardeşlerine Psikolojik Destek Süpervizyonu almıştır.

Disleksi ve Hiperaktivite Derneği tarafından verilen “TILLS Bütünleşmiş Dil ve Okur-Yazarlık Becerileri Testi” eğitimini almıştır.

Akademi Disleksi Derneği tarafından verilen “Türkçe Prep” eğitimini almıştır.

Çözüm Disleksi Derneği tarafından verilen “Disleksi Müdahale Programı (DMP)” eğitimini almıştır.

Anadolu Üniversitesi’nden “Okul Dönemi Gelişimsel Destek” eğitimini almıştır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden “Engellilere Yönelik İstihdam Koçluğu” eğitimini almıştır.

İstanbul Ataşehir (Naisa) Psikolojiden “Çocuk Gelişim Testleri” eğitimini almıştır.

Bir çok sosyal sorumluluk projesi hazırlayıp yürütmüştür.